प्रकोप संकटासन्नता जोखिम मूल्यांकन
प्रकोप संकटासन्नता जोखिम मूल्यांकन
 
 
 

प्रकोप संकटासन्नता जोखिम आकलन मार्फत हामी प्रकोपहरुको विविधता र जोखिम र प्रभावित समुदायको  क्षेत्रीय वा स्थानीय स्थरमा आकलन गर्दछौ। हाम्रो आकलनमा वर्तमान र भविष्य परिदृश्यको नमुना, क्षेत्र आधारित छानबिन र नक्साङ्कन, उच्च संकल्प रिमोट संवेदन, पहिलेका घटनाहरूको विश्लेषण संयोजन हुन्छ । हाम्रो आकलनका उत्पादनहरु जोखिम प्राथमिकता विश्लेषण निर्माण, प्रकोप र संकटासन्नता नक्सा, जोखिम निवारण र रोकथामका उपाय जस्तैपूर्व चेतावनी प्रणाली डिजाइनहरुमा प्रयोग गरिन्छ।

 
 

अफगानिस्तानको बडाक्शन प्रान्त स्थित हाम्रो बहु –जोखिम प्रकोप मूल्यांकन परियोजनाहरूको अप्रत्यक्ष दृश्य। यो उदाहरणले सक्रिय पहिरो क्षेत्रहरु (पहेंलो मा) र  जल्ग्रहणसंग मलबे प्रवाह / फ्लाश बाढी गतिविधि (नीलो उपत्यका खण्डहरूमा) गुगल अर्थ तस्विरमा देखाउँछ। विभिन्न प्रकोप परिदृश्य नमुनाहरुको  प्रयोग गरि प्रभावित बसोबास पहिचान गरेर जोखिम नक्सा सिर्जना गरिएको थियो ।

 
 

हिमनदीय ताल भएको उच्चसंकल्प उपग्रह चित्रण जहाँ विभिन्न बसोबास भएका उपत्यकाको सेतो बिन्दुले प्रतिनिधित्व गर्दछ। हिम पहिरो तालको सम्भावित रनआउटको क्षेत्रीय स्थरमा मूल्यांकन गरिएको थियो। रङ्गिन लाइनहरुले तीन अलग–अलग रनआउटको दूरी कक्षाहरूका लागि वाहब बाटो (प्रकाशित साहित्य देखि छाँटकाँट) संकेत गर्छ। नोट: यी हिम पहिरो घटनाहरुका लागि रनआउट दूरी नमुनित छैन।