अनुगमन र पूर्व चेतावनी
अनुगमन र पूर्व चेतावनी
 
 
 

अनुगमन र पूर्व चेतावनी – यो प्रविधि बारे मात्र छैन।
पूर्वचेतावनीको समय सुनिश्चिताका लागि जोखिमको कुन पक्षलाई मापन गर्ने, कसरी मापन गर्ने र कहाँ मापन सेन्सरलाई राख्नेमा प्रमुख चुनौती हुन्छ।

हाम्रो अनुगमन र पूर्व चेतावनीमा दक्ष्यता अनुभवको उपज हो र  भौगर्भिक र जलवायु विज्ञान प्रकोपहरुको समझले  हामीलाई बाढी, पहिरो, रक गिरावट जारी क्षेत्रहरु, हिमपात हिमस्खलन, GLOF, मलबे र माटो प्रवाहक प्रकोप आदिहरुको मापन र व्याख्या गर्ने प्रविधी र एकीकृत प्रणाली विकास गर्न मद्त पुर्याउछ

हाम्रोअनुगमनरपूर्वचेतावनीहरुमा प्रयोग हुने विभिन्नप्रविधिहरू :
 
 
 • क्राकमीटर र यक्सटेन्सोमीटर
 • इन्क्लीनोमीटर
 • प्रेसर ट्रांसडुसर
 • माटो चिस्यान र चूषण
 • माईक्रोसेस्समिक सम्वेदन र लगिंग
 
 
 • कम ऊर्जा वायरलेस डाटा लगर
 • जीएसएम / जीपीआरएस / वायरलेस / इरिडीयम डाटा संचार
 • वितरण, वायरलेस डाटा होपिंग प्रणाली
 • सौर्य र इन्धन सेल रिमोट शक्ति प्रणाली

 

 
 
 • पोर्टेबल राडार इन्फेरोमेटरि
 • लामो सीमा स्थलीय लेजर स्क्यानिङ
 • युएभी इमेजिंग र लेजर स्क्यानिङ
 • राडार मुव्मेंट पत्ता लगाउने
 • स्वचालित जीपीएस