हामी के गर्छौ?
हामी के गर्छौ?
 
 
 

प्रकोप जोखिम संकटासन्नता आकलन

 • हामी भौगर्भिक र जलवायु विज्ञानका प्रकोपहरुको लागि स्थानीय प्रकोप, संकटासन्नता, जोखिम आकलन गर्न क्षेत्रीय उतरदायित्व लिन्छौ
 • हामी क्षेत्र नक्साङ्कन र उच्च संकल्प उपग्रह विश्लेषण, हवाई र स्थलीय रिमोट संवेदन आधारित प्रकोपको सूची उत्पादनगर्दछौ
 • हामी भौगर्भिक र जलवायु विज्ञान खतरहरुको व्यवहार र ट्रिगर प्रतिक्रिया मापन रव्याख्याकोक्षेत्र अनुगमनको उतरदायित्व लिन्छौ ।
 • हामी योजना प्रयोगको लागि प्रकोप क्षेत्र नक्सा र समस्या विश्लेषणका लागि प्रकोप तीव्रता नक्सा उत्पादन गर्दछौ ।
 • हामी दुवै एम्पिरिकल र स्टेट-अफ-आर्ट्स नुमेरिकल विधिहरूको प्रयोग गरेर विभिन्न प्रकोप र जोखिम परिदृश्य निर्माण गर्दछौ ।
 • हामी तत्परता योजना, निवारण योजना र रोकथाम उपाय जस्तै पूर्व चेतावनीका लागि प्रकोप र जोखिम परिदृश्य प्रयोग गर्दछौ।

पूर्व-चेतावनी प्रणाली र प्रकोप निगरानी

 • हामी पूर्व चेतावनी प्रणाली विकास र परिचालन कार्यान्वयनमा समर्थन गर्दछौ।
 • हामी भौगर्भिक र जलवायु विज्ञानका खतरहरुको लागि जानकारी अनुगमन प्रणाली विकास गर्दछौ।

प्रशिक्षण, अनुसन्धान र परामर्श

 • हामी प्रकोप संकटासन्नता जोखिम मूल्यांकन, प्रकोप अनुगमन र पूर्व चेतावनीमा क्षमता विकास र प्राविधिक तालिम प्रदान गर्दछौ ।
 • हामी उच्च जोखिम संयन्त्र र संकटासन्नताका प्रकोपहरुको अग्रणी समझ प्राप्तका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान सेवाहरू प्रदान गर्दछौ ।
 • हामी प्रकोप जोखिम व्यवस्थापनमा नयाँ र चुनौतीपूर्ण समस्याको लागि विधि र प्रविधिहरू विकास गर्दछौ ।
 • हामी भौगर्भिक र जलवायु विज्ञानका जोखिम, प्रकोप, संकटासन्नता र पूर्व चेतावनीका लागि विशेषज्ञ सल्लाह र वैकल्पिक राय प्रस्ताव प्रदान गर्दछौ ।

टेरासेन्स संसार भरिका देशहरूको राज्य र सरकार, संघीय विभाग र एजेन्सीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय एनजीओ, विश्वविद्यालय र निजी कम्पनीहरु संग प्रकोप, जोखिम व्यवस्थापन गतिविधिहरुमा समर्थन र सहयोग गर्दछ।