तीव्र बहने प्रकोपहरु
तीव्र बहने प्रकोपहरु
 
 
 

हामी माटोको र मलबेको  प्रवाह, बाढी र हिउँ हिमपहिरोका रूपमा हुने तीव्र प्रकोपहरुको प्रकोप र जोखिम, जोखिम मोडेल परिदृश्य आकलन, र विभिन्न रोकथामका उपाय र  पूर्व चेतावनीका लागि अनुगमन गर्दछौ

पहाडी क्षेत्रमा तीव्र बहने प्रकोपहरुको बारम्बारता अक्सर भारी वर्षा, हिम स्खलन भइरहेको वातावरण संग  सम्बन्धित छन् । हाम्रा  रोकथामका  उपायहरु  समुदायका लागि सुरक्षाको स्तर वृद्धि गर्ने  कार्यमा टेवा पुर्याउदछ

 
 

तल बेसीमा धेरै किलोमिटर प्रवाह भएको पहिरो कारक मलबे प्रवाहको निगरानी। मोबाइल अनुगमन प्रणालीले पोर्टेबल राडार इन्फेरोमीटर र टाइम-ल्याप्स लिडार, पहिरो गतिविधि मापन गर्न चाँडै परिचालन हुन सक्छ|

 
 

पहिरो विफलता प्रक्रिया र मलबे प्रवाह को सूत्रपात देखाउन राडार रिमोट संवेदनबाट लिएको नक्शा । देखाइएको विस्थापन दर प्रति मिनेट १.९ सेमी छ

 
 

प्रकोप आकलन, संयुक्त क्षेत्र अध्ययन र रिमोट संवेदन (उदाहरण क्षेत्र अनुगमन) मार्फत , हामी प्रकोप परिदृश्य निर्माणको लागि आवश्यक आगत डाटा प्राप्त गर्दछौ। यस अवस्थामा, रनआउट ट्राजेक्टरी विश्लेषण, विभिन्न प्रकोप र जोखिम नक्सा तैयार गर्न प्रयोग गरिन्छ, तर यस्तो मोडेलले  गहिराई, ऊर्जा र वेग बारे जानकारी प्रदान गर्दछ।